Chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt gì hơn chất lỏng chất lỏng nở ra vì nhiệt gì hơn chất rắn

Question

Chất khí khác nhau nở ra vì nhiệt gì hơn chất lỏng chất lỏng nở ra vì nhiệt gì hơn chất rắn

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-09-28T14:59:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:00:25+00:00

              *Bạn xem lại Bài Sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí nhé!*

  + So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí:

  – Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

                                          *Pretty’s On The Inside*                                              

  0
  2021-09-28T15:01:00+00:00

  Đáp án:

   Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  Khí > lỏng > rắn.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )