Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa bởi vì A: Lực liên kết giữa các phân tử chất khí rất yếu nên chúng chuyển động tự do về mọi

Question

Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa bởi vì

A:
Lực liên kết giữa các phân tử chất khí rất yếu nên chúng chuyển động tự do về mọi phía.
B:
Trong chất khí có quá nhiều phân tử.
C:
Các phân tử chất khí luôn luôn đẩy nhau ra xa nên chúng cách nhau càng xa càng tốt.
D:
Các phân tử chất khí luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng.

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-11-04T05:05:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:06:40+00:00

  Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa bởi vì
  Đáp án:A.Lực liên kết giữa các phân tử chất khí rất yếu nên chúng chuyển động tự do về mọi phía.

   

  0
  2021-11-04T05:06:55+00:00

  Đáp án: CÂU A

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )