Chất khí trong xilanh của 1 động cơ nhiệt có áp suất 1,13.^5 Pa và nhiệt độ 50 độ C sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 4 lần còn áp suất tăng lên

Question

Chất khí trong xilanh của 1 động cơ nhiệt có áp suất 1,13.^5 Pa và nhiệt độ 50 độ C sau khi bị nén thể tích của khí giảm đi 4 lần còn áp suất tăng lên tới 3.10^5 Pa . Tính nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-06T14:57:12+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:59:11+00:00

  Đáp án:

  T’ = 214,38 độ K

  Giải thích các bước giải: 

  Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{{{3.10}^5}.\frac{V}{4}}}{{T’}} = \frac{{1,{{13.10}^5}.V}}{{50 + 273}} \Rightarrow T’ = 214,{38^o}K\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )