chất không phải là đa phân là photpholipit vì nó không dược cấu tạo từ các đơn phân-.

Question

chất không phải là đa phân là photpholipit vì nó không dược cấu tạo từ các đơn phân…..

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-08-12T02:14:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:15:46+00:00

  Phospholipid không cấu tạo theo nguyên tắc đa phân đúng vì chúng được cấu tạo từ acid béo và glycerid

  0
  2021-08-12T02:16:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm

  Sinh vật nhân sơ

  Sinh vật nhân thực

  Cấu trúc

  – Chứa phân tử ADN dạng trần

   

   

  – Chứa phân tử ADN và Pr histon.

   

  Hình thái NST  dạng sợi mảnh

  – ADN có dạng vòng.

  – NST nằm trong vùng nhân không có màng nhân bao bọc.

  – Có 1 NST.

  – ADN có dạng chuỗi.

  – NST nằm trong nhân tế bào có màng nhân bao bọc

  – Có nhiều NST..

  V trí

  – NST nằm trong vùng nhân không có màng nhân bao bọc.

  – Có 1 NST.

  – NST nằm trong nhân tế bào có màng nhân bao bọc

  – Có nhiều NST..

  S lượng NST

  – Có 1 NST.

  – Có nhiều NST..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )