Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào so với chất khí?

Question

Chất lỏng nở vì nhiệt như thế nào so với chất khí?

in progress 0
Katherine 5 tháng 2021-07-18T15:01:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T15:03:21+00:00

  – chất rắn nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi
  các chất rắn khác nhau thì sự nở vì nhiệt của chúng khác nhau
  – chất lỏng nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi 
  các chất lỏng khác nhau thì sự nở vì nhiệt của chúng khác nhau
  – chất khí nở ra khi nóng lên,co lại khi lạnh đi
  các chất khí khác nhau sự nở vì nhiệt của chúng giống nhau
  – chất khí có sự nở vì nhiệt lớn hơn chất lỏng ,lỏng lớn hơn chất rắn

  0
  2021-07-18T15:03:24+00:00

  – Chất lỏng nở vì nhiệt ít hơn chất khí 

  – Hoặc chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )