Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất : A. Andehit axetic B. Etan C. Axit fomic D. Ancol etylic

Question

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất :
A. Andehit axetic
B. Etan
C. Axit fomic
D. Ancol etylic

in progress 0
Rose 1 năm 2021-07-15T11:40:09+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:41:22+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong các chất như axit, ancol, anđehit, este, hidrocacbon,…, axit cacboxylic luôn có nhiệt độ sôi cao nhất, hidrocacbon luôn có nhiệt độ sôi thấp nhất.

  0
  2021-07-15T11:42:05+00:00

  Đáp án:

   \(C\)

  Giải thích các bước giải:

   Theo thứ tự nhiệt độ sôi thì 

  \(ankan < andehit < ancol <axit\) do vậy chất có nhiệt độ sôi cao nhất là  axit fomic (vì khả năng tạo liên kết hidro mạnh nhất, các phân tử liên kết bền chặt)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )