chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp : etan,propen,etilamin,axit axetic

Question

chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp : etan,propen,etilamin,axit axetic

in progress 0
Kylie 3 tháng 2021-10-01T00:50:57+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:52:19+00:00

  Chất có phản ứng trùng hợp là propen. Sản phẩm trùng hợp là nhựa PP:

  $nCH_3-CH=CH_2\buildrel{{t^o, p, xt}}\over\to (-CH_2-CH(CH_3)-)_n$ 

  Etan, etyl amin, axit axetic không có khả năng tham gia trùng hợp tạo polime như propen.

  0
  2021-10-01T00:52:41+00:00

  Đó là Propen

  Do propen trong liên kết có chứa 1 lk π nên tham gia pứ trùng hợp

  Còn tất cả các chất còn lại là etan, etilamin và axit axetic trong phân tử chỉ chứa lk xích ma bền và liên kết π nhưng là π C-O nên cũng ko tham gia pứ trùng hợp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )