Chất nào sau đây phản ứng với H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, thu được cùng 1 loại muối: A. FeO B. FeSO4 C. FeS D. Fe(OH)3

Question

Chất nào sau đây phản ứng với H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, thu được cùng 1 loại muối:
A. FeO
B. FeSO4
C. FeS
D. Fe(OH)3

in progress 0
Samantha 38 phút 2021-10-24T01:36:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:37:21+00:00

  Đáp án: D

  $2Fe(OH)3+3H_2SO_4→Fe_2(SO_4)_3+6H_2O$

   

  0
  2021-10-24T01:37:46+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

   2Fe(OH)3 + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 6H2O

  2Fe(OH)3 + 3H2SO4 (đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + 6H2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )