Châu Á có đủ khí hậu trên trái đất , đó là nhg đới nào ???

Question

Châu Á có đủ khí hậu trên trái đất , đó là nhg đới nào ???

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-08-18T22:29:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:31:03+00:00

  Châu Á có các đới khí hậu đó là: Đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt đới, đới khí hậu nhiệt đới, đới khí hậu xích đạo.

  0
  2021-08-18T22:31:08+00:00

  Gồm có đới :

  + Đới khí hậu cực và cận cực .

  + Đới khí hậu ôn đới .

  + Đới khí hậu cân nhiệt .

  + Đới khí hậu nhiệt đới .

  + Đới khí hậu xích đạo .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )