Châu Âu có các núi già nào ở dưới chỉ là đặc điểm nhe, các bạn điền các tên núi vào ô chấm nhe. Núi già đỉnh tròn,sườn thoải ở vùng phía Bắc và vùng

Question

Châu Âu có các núi già nào ở dưới chỉ là đặc điểm nhe, các bạn điền các tên núi vào ô chấm nhe.
Núi già đỉnh tròn,sườn thoải ở vùng phía Bắc và vùng trung tâm:………………………………………

in progress 0
Eliza 2 giờ 2021-09-07T11:24:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T11:26:16+00:00

    Picture ???????????????????????? !!!!!!!

    chau-au-co-cac-nui-gia-nao-o-duoi-chi-la-dac-diem-nhe-cac-ban-dien-cac-ten-nui-vao-o-cham-nhe-nu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )