cháu hỏi bà Năm nay bà bao nhiêu tuổi bài Trả lời nếu lấy số tuổi của bà cộng thêm nữa cuộc đời bà bà sống cộng thêm 1 thì được 100 năm

Question

cháu hỏi bà Năm nay bà bao nhiêu tuổi bài Trả lời nếu lấy số tuổi của bà cộng thêm nữa cuộc đời bà bà sống cộng thêm 1 thì được 100 năm

in progress 0
Piper 1 năm 2021-11-30T12:40:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T12:42:20+00:00

  66+33+1=100

  giải thích: ta lấy 100-1=99

  99 này gồm:số tuổi của bà cộng thêm nữa cuộc đời bà

  lấy 99:3=33

  và lấy 99-33=66

  => tuổi thật của bà là 66

  0
  2021-11-30T12:42:28+00:00

  Đáp án:

  Theo đề bài ta sẽ có :

  `100 – 1 = 99` tuổi

  Nếu để ý thì bạn sẽ thấy :

  `99 : 3 = 33` tuổi

  Năm nay số tuổi bà là :

  `99 – 33 = 66` tuổi

  Vậy số tuổi của bà hiện tại là `66` tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )