Chạy nhiều, bụng chân rất săn chắc Từ bụng trong câu có nghĩa là gì ?

Question

Chạy nhiều, bụng chân rất săn chắc
Từ bụng trong câu có nghĩa là gì ?

in progress 0
Hailey 1 tuần 2021-12-04T00:10:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:12:04+00:00

  chạy nhiều,bụng chân rất săn chắc

  từ bụng ko có nghĩa là cái bụng mà từ bụng trong câu có nghĩa là chỉ bắp chân rất săn chắc và to khỏe.là bộ phận giữ bàn chân và khuỷu gối

  0
  2021-12-04T00:12:06+00:00

  Là phần giữa bàn chân và gót chân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )