chế độ chảy của phần lớn các sông trên trái đất hiện nay phụ thuợc vào nguồn nước từ

Question

chế độ chảy của phần lớn các sông trên trái đất hiện nay phụ thuợc vào nguồn nước từ

in progress 0
Delilah 2 tuần 2021-07-11T00:28:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:30:17+00:00

  Câu hỏi: hế độ chảy của phần lớn các sông trên trái đất hiện nay phụ thuợc vào nguồn nước từ ??

  `text(⇔ Đáp án: Chế độ chảy của phần lớn các sông trên trái đất hiện nay phụ thuợc vào nguồn nước từ các chất khoáng chứa nhiều nước bị tan chảy trong quá trình hình thành nên hành tinh của chúng ta và các sao chổi băng giá đã va vào Trái Đất hàng tỉ năm trước đây và tan ra.)`

  0
  2021-07-11T00:30:28+00:00

    Chế độ chảy của phần lớn các sông trên trái đất hiện nay phụ thuợc vào nguồn nước từ các chất khoáng chứa nhiều nước bị tan chảy trong quá trình hình thành nên hành tinh của chúng ta và các sao chổi băng giá đã va vào Trái Đất hàng tỉ năm trước đây và tan ra.

     Xin hay nhất!!!   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )