Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các t

Question

Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên
trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các trang in?
A. Normal;
B. Page Layout;
C. Page Break Preview
giải thích nữa

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-10T19:30:10+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:31:26+00:00

  Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các trang in?

  A. Normal;

  B. Page Layout;

  C. Page Break Preview

  ⇒Câu A.Normal

  Giải thích: Chế độ hiển thị Normal vừa cho phép nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các trang in

  0
  2021-07-10T19:31:42+00:00

  `->` Đáp án: A: normal

  `->` Chế độ hiển thị Normal vừa cho phép ta nhập dữ liệu và vừa thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem được cách thức phân chia trang tính thành các trang in

  CHÚC BẠN HỌC TỐT! 

  Cho mk xin ctlhn nha! Thanks nhìu!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )