Chép 2 câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 9 ( ghi rõ tên và tác giả của bài thơ)

Question

Chép 2 câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 9 ( ghi rõ tên và tác giả của bài thơ)

in progress 0
Claire 5 tháng 2021-07-15T09:36:13+00:00 2 Answers 152 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:37:48+00:00

  2 câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ mà em đã học ở chương trình Ngữ văn lớp 9:

  “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”

  (Viếng lăng Bác – Viễn Phương)

  Hinh ảnh mặt trời ẩn dụ: Chỉ Bác Hồ

  0
  2021-07-15T09:38:01+00:00

  2 câu thơ có hình ảnh ẩn dụ mặt trời trong một bài thơ của chương trình Ngữ Văn 9 :

  ” Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

  Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ .”

  < Trích Viếng lăng Bác – Viễn Phương >

  – Mặt trời thứ nhất là mặt trời của thiên nhiên , quả cầu lửa tỏa ánh sáng cho muôn vật.

  – Mặt trời thứ hai là hình ảnh ẩn dụ để chỉ Bác – vị cha già kính yêu của dân tộc .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )