chều dài 12 cm và chiều rộng 10cm, diện tích xung quanh 352 cm vuông . tính chiều cao và thể tích và tính diện tích mặt đáy ?

Question

chều dài 12 cm và chiều rộng 10cm, diện tích xung quanh 352 cm vuông . tính chiều cao và thể tích và tính diện tích mặt đáy ?

in progress 0
Audrey 4 ngày 2021-12-06T23:22:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:24:12+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao là

         $352 : 2 : ( 12 + 10 ) = 8$ cm

  Thể tích là

         $12 × 10 × 8 = 960$ cm³

  Diện tích mặt đáy là

         $12 × 10 = 120$ cm²

  0
  2021-12-06T23:24:21+00:00

  – Chu vi mặt đáy là :

         `(12 + 10) × 2 = 44` `(cm)`

  – Chiều cao là :

         `352 : 44 = 8` `(cm)`

  – Thể tích là :

         `12 × 10 × 8 = 960` `(cm^3)`

  – Diện tích mặt đáy là :

         `12 × 10 = 120` `(cm^2)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )