Chỉ cách làm bài viết lại câu giữ nguyên nghĩa ban đầu đi

Question

Chỉ cách làm bài viết lại câu giữ nguyên nghĩa ban đầu đi

in progress 0
Remi 1 năm 2021-09-20T18:34:18+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:36:11+00:00

  Đọc, dịch câu đó ra

  Ghi lại câu đó nhưng thay thế bằng những từ ngữ cùng nghĩa

  EX:Tomorow i will play football

  `->`Tomorow i will play soccer

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )