chỉ cần đáp án thui có bao nhiêu phân số mà mẫu số bằng 7 mà mỗi phân số đó vừa lớn hơn 9/21 vừa bé hơn 36 /28

Question

chỉ cần đáp án thui
có bao nhiêu phân số mà mẫu số bằng 7 mà mỗi phân số đó vừa lớn hơn 9/21 vừa bé hơn 36 /28

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-12T14:01:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:02:30+00:00

    Có 5 phân số

   

  0
  2021-11-12T14:02:35+00:00

  Đáp án:

   Có 5 phân số.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi tử số của phân số là x.

  Theo đề bài ta có: $\dfrac{9}{21}<\dfrac{x}{7}<\dfrac{36}{28}$

  $⇒\dfrac{3}{7}<\dfrac{x}{7}<\dfrac{36}{28}$

  $⇒\dfrac{3.4}{7.4}<\dfrac{4x}{7.4}<\dfrac{36}{28}$

  $⇒\dfrac{12}{28}<\dfrac{4x}{28}<\dfrac{36}{28}$

  $⇒12<4x<36$

  ⇒ x ∈ {4, 5, 6, 7, 8}

  ⇒ Có 5 phân số.

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )