Chỉ cần trl thôi mà, theo cấu trúc dưới ý!!! Tìm hiểu đề văn: “Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn” có mâu thuẫn với nhau không?

Question

Chỉ cần trl thôi mà, theo cấu trúc dưới ý!!!
Tìm hiểu đề văn: “Không thầy đố mày làm nên” và “Học thầy không tày học bạn” có mâu thuẫn với nhau không?
* LÀM THEO CẤU TRÚC SAU:
– Đề nêu lên vấn đề: …….
– Đối tượng và phạm vi nghị luận: …..
– Khuynh hướng tư tưởng của đề là: ….. (Khẳng định hay phủ định)
– Đề này yêu cầu người viết phải: …….
* KHÔNG VIÊT THÀNH BÀI VĂN.

in progress 0
Isabelle 3 tháng 2021-09-20T07:41:27+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:42:43+00:00

  * LÀM THEO CẤU TRÚC SAU:

  – Đề nêu lên vấn đề: học thầy hay học bạn mới tốt

  – Đối tượng và phạm vi nghị luận:

  Đối tượng học sinh, những ai còn đi học

  Phạm vi nghị luận: trong nhà trường và mở rộng ra xã hội

  – Khuynh hướng tư tưởng của đề là: không khẳng định nhưng cũng không phủ định. Vì học thầy với học bạn đều có cái hay của nó (Khẳng định hay phủ định)

  – Đề này yêu cầu người viết phải:

  Giải thích vấn đề cần nghị luận

  làm rõ vấn đề cần nghị luận

  Làm sáng tỏ việc học thầy hay học bạn mới đúng

  Bày tỏ quan điểm, suy nghĩ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )