chỉ cho mình hình thức sinh sản của 3 con: trùng kiết lị trùng sốt rét và trug giày

Question

chỉ cho mình hình thức sinh sản của 3 con: trùng kiết lị trùng sốt rét và trug giày

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-09-09T18:47:34+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:48:45+00:00

  Trùng kiết lị, trùng giày ,trùng sốt rét đều có sinh sản vô tính và có hình thức phân đôi cơ thể hoặc có thể phân ra nhiều cơ thể khác.

  Chúc bn học tốt ạ

   

  0
  2021-09-09T18:48:53+00:00

  Bạn tham khảo!
  Hình thức sinh sản của 3 con trùng nói trên là:
  – Trùng kiết lị : htss là phân đôi

  – Trùng sốt rét : htss là phân đôi và phân nhiều
  – Trùng giày : thss là phân đôi và tiếp hợp
  $FbBinhne2k88$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )