chỉ dùng 1 thuốc thử , trình bày nhận biết :BaCO3,BaSO4,Na2SO4,Na2CO3,MgCO3,CuSO4

Question

chỉ dùng 1 thuốc thử , trình bày nhận biết :BaCO3,BaSO4,Na2SO4,Na2CO3,MgCO3,CuSO4

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-08-29T19:05:18+00:00 1 Answers 186 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T19:06:31+00:00

  trích mẫu thử từ các lọ vào ống nghiệm

  ta dùng dd H2SO4 loãng,dư vào các mẫu thử

  chất rắn phản ứng tạo kết tủa trắng giải phóng khí là BaCO3

  H2SO4+BaCO3H2O+CO2+BaSO4

  chất rắn ko tan trong dd H2SO4 là BaSO4

  chất rắn tan tạo dd ko màu ko giải phóng khí là Na2SO4

  chất rắn tan tạo dd màu xanh ko giải phóng khí là CuSO4

  2 chất rắn tan giải phóng khí là Na2CO3 và MgCO3

  H2SO4+Na2CO3H2O+Na2SO4+CO2

  H2SO4+MgCO3H2O+CO2+MgSO4

  cho tiếp đến dư hai chất rắn chưa phân biệt được vào dd chúng vừa tạo thành

  chất rắn ngừng thoát khí và tan là Na2CO3

  chất rắn ngừng thoát khí và ko tan là MgCO3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )