Chỉ dùng dung dịch nước Brom, hãy nhận biết bốn khí sau đây: NH3, H2S, SO2, C2H4. Em cần gấp ạ. Mong mng giúp đỡ.

Question

Chỉ dùng dung dịch nước Brom, hãy nhận biết bốn khí sau đây: NH3, H2S, SO2, C2H4.
Em cần gấp ạ. Mong mng giúp đỡ.

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-09-07T08:25:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:27:06+00:00

  Trộn lần lượt các khí với nhau. Hai khí tạo kết tủa vàng là $H_2S$ và $SO_2$ (nhóm 1). Nhóm 2 còn lại.

  $2H_2S+SO_2\to 3S+2H_2O$ 

  Đốt 2 khí nhóm 2. $H_2S$ cháy còn $SO_2$ không cháy.

  $2H_2S+3O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2SO_2+2H_2O$

  Nhóm 1: $NH_3$ mùi khai còn $C_2H_4$ không mùi.

  0
  2021-09-07T08:27:21+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

  Trích mỗi lọ 1 ít để làm mẫu thử,

  Cho dung dịch nước brom vào từng mẫu thử, nhận:

  \(N{H_3}\) có mẫu thử làm mất màu nước brom và có khí không màu không mùi thoát ra

  \(2N{H_3} + 3B{r_2} \to {N_2} + 6HBr\)

  \({H_2}S\) có mẫu thử làm mất màu nước brom và có kết tủa vàng xuất hiện

  \({H_2}S + B{r_2} \to S + 2HBr\)

  \(S{O_2}\) có mẫu thử làm mất màu nước brom và tạo thành một dung dịch trong suốt

  \(S{O_2} + B{r_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HBr\)

  \({C_2}{H_4}\) ó mẫu thử làm mất màu nước brom và tạo thành một hợp chất phân lớp

  \({C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )