Chỉ dùng thêm đ HCl chỉ rõ cách nhận biết các dd trong cấc lọ sau NaCl Na2CO3 BaSO4 BaCO3

Question

Chỉ dùng thêm đ HCl chỉ rõ cách nhận biết các dd trong cấc lọ sau NaCl Na2CO3 BaSO4 BaCO3

in progress 0
Vivian 15 phút 2021-09-12T22:59:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:00:44+00:00

  Cho các chất vào dung dịch HCl.

  – $Na_2CO_3$, $BaCO_3$ tan tạo khí không màu.

  $Na_2CO_3+2HCl\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  $BaCO_3+2HCl\to BaCl_2+CO_2+H_2O$

  – $NaCl$, $BaSO_4$ không hiện tượng. Lắc kĩ hai lọ này, thấy NaCl tan tạo dung dịch đồng nhất còn $BaSO_4$ không tan, lắng xuống đáy. 

  Nung hoàn toàn 2 chất tạo khí. 

  – $BaCO_3$ phân huỷ, giảm khối lượng.

  $BaCO_3\buildrel{{t^o}}\over\to BaO+CO_2$

  – Còn lại là $Na_2CO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )