Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau HCl, NaOH , NaCl, Na2CO3

Question

Chỉ dùng thêm quỳ tím hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau HCl, NaOH , NaCl, Na2CO3

in progress 0
Katherine 4 tháng 2021-08-31T03:27:59+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:29:05+00:00

  Đưa giấy quỳ tím vào các chất.

  – $NaOH$, $Na_2CO_3$ làm quỳ hoá xanh.

  – $HCl$ làm quỳ hoá đỏ.

  – $NaCl$ không làm quỳ đổi màu.

  Nhỏ dư HCl vào 2 chất hoá xanh.

  – $NaOH$ không hiện tượng.

  $NaOH+HCl\to NaCl+H_2O$

  – $Na_2CO_3$ có khí không màu.

  $2HCl+Na_2CO_3\to 2NaCl+CO_2+H_2O$

  0
  2021-08-31T03:29:49+00:00

  trích mẫu thử đánh số thứ tự 

  cho quỳ tím vào các mẫu chia làm 3 nhóm

  nhóm 1:quỳ tím thành màu đỏ(hồng):HCl(nhận biết được vì chỉ có 1 chất duy nhất)

  nhóm 2:quỳ tím hóa xanh:NaOH(nhận biết dduocj vì chỉ có 1 chất duy nhất)

  nhóm 3: không đổi màu:NaCl,Na2CO3

  cho HCl vào nhóm 3, mẫu nào có khí bay lên là Na2CO3,không hiện tượng là NaCl

  HCl+NaCO3=>NaCl+CO2+H2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )