chỉ dùng thêm quỳ tím phân biệt NaCl Na2CO3 CACl2 AlCl3 NH4Cl

Question

chỉ dùng thêm quỳ tím phân biệt NaCl Na2CO3 CACl2 AlCl3 NH4Cl

in progress 0
Amara 6 ngày 2021-12-04T07:11:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:12:52+00:00

  Dùng quỳ tím

  Na2Co3 làm quỳ tím hóa xanh.

  NH4Cl, AlCl3 làm quỳ tím hóa đỏ. (1)

  NaCl, CaCl2không đổi màu quỳ tím. (2)

  Cho Na2CO3 vào (1), chất nào tác dụng với Na2CO3 tạo kết tủa trắng -> AlCl3

  2AlCl3 + 3Na2CO3  +3H2O —> 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

  Cho Na2Co3 vào (2), chất nào tạo kết tủa trắng là CaCl2

  CaCl2 + Na2CO3 —> CaCO3 + 2NaCl

   

  0
  2021-12-04T07:13:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

  + Quỳ tím hóa xanh: Na2CO3

  + Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, AlCl3

  + Không đổi màu: NaCl, CaCl2

  – Cho Na2CO3 vào từng chất NH4Cl, AlCl3

  + Kết tủa trắng: AlCl3

  + Không hiện tượng: NH4Cl

  – Cho Na2Co3 vào từng chất NaCl, CaCl2

  + Kết tủa trắng: CaCl2

  + Không hiện tượng: NaCl

  PTHH:

  2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Al(OH)3 ↓+ 6NaCl + 3CO2 

  CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 ↓ + 2NaCl

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )