Chỉ được dùng 1 hóa chất hãy nhận biết các dd chứa trong các lọ mất nhãn sau: a/ HCl, $AgNO_{3}$, $NaNO_{3}$, NaCl b/ $FeCl_{3}$, $MgCl_

Question

Chỉ được dùng 1 hóa chất hãy nhận biết các dd chứa trong các lọ mất nhãn sau:
a/ HCl, $AgNO_{3}$, $NaNO_{3}$, NaCl
b/ $FeCl_{3}$, $MgCl_{2}$, $FeCl_{2}$, $AlCl_{3}$

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-08-18T22:27:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:29:11+00:00

  Em tham khảo nha:

  a)

  Cho quỳ tím vào 4 dung dịch trên

  – Quỳ tím hóa đỏ là $HCl$

  – Quỳ tím không đổi màu là $AgNO_3$, $NaCl$ và $NaNO_3$

  Cho $HCl$ vào 3 dung dịch trên

  – Có kết tủa trắng là $AgNO_3$

  – Không hiện tượng là $NaCl$ và $NaNO_3$

  Cho $AgNO_3$ vào 2 dung dịch $NaCl$ và $NaNO_3$

  – Có kết tủa là $NaCl$

  – Không hiện tượng là $NaNO_3$

  \(\begin{array}{l}
  HCl + AgN{O_3} \to AgCl + HN{O_3}\\
  NaCl + AgN{O_3} \to AgCl + NaN{O_3}
  \end{array}\)

  b)

  Cho dung dịch $NaOH$ vào các chất trên

  – Có kết tủa trắng là $MgCl_2$

  – Có kết tủa trắng sau đó tan dần là $AlCl_3$

  – Có kết tủa nâu đỏ là $FeCl_3$

  – Có kết tủa xanh nhạt sau đó hóa nâu đỏ là $FeCl_2$

  \(\begin{array}{l}
  FeC{l_2} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} + 2NaCl\\
  4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O \to 4Fe{(OH)_3}\\
  FeC{l_3} + 3NaOH \to Fe{(OH)_3} + 3NaCl\\
  MgC{l_2} + 2NaOH \to Mg{(OH)_2} + 2NaCl\\
  AlC{l_3} + 3NaOH \to Al{(OH)_3} + 3NaCl\\
  Al{(OH)_3} + NaOH \to NaAl{O_2} + 2{H_2}O
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )