Chỉ được dùng thêm 1 hoá chất , hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết 6 lọ bị mất nhãn đựng riêng biệt các chất rắn sau: CuO, Fe3O4, Fe, FeO, Fe

Question

Chỉ được dùng thêm 1 hoá chất , hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết 6 lọ bị mất nhãn đựng riêng biệt các chất rắn sau: CuO, Fe3O4, Fe, FeO, FeS, Ag2O. Viết Pt

in progress 0
Valentina 1 tháng 2021-08-06T22:02:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:03:55+00:00

  dùng dd HCl:

   `+` `CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O`

      => tạo dd màu xanh lam

   `+` `Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O`

     ` =>` dd màu trắng xanh ( FeCl2) ; màu vàng nâu ( FeCl3)

   `+` `Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2`

      `=>` có khí ko màu, ko mùi bay nên

   `+` `FeO + 2HCl -> FeCl2 + H2O`

      `=>` dd màu trắng xanh

   `+` FeS + 2HCl -> FeCl2 + H2S

      `=>` có khí mùi trứng thối

   `+` `Ag2O + 2HCl -> 2AgCl + H2O`

      `=>` có kết tủa trắng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )