Chi em bài này với anh chị 4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật biết chiều dài 4,5dm, chiều cao 1,5 m , chiều rộng 2,

Question

Chi em bài này với anh chị
4. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật biết chiều dài 4,5dm, chiều cao 1,5 m , chiều rộng 2,5dm

in progress 0
Margaret 2 ngày 2021-12-08T01:41:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:42:26+00:00

  Đáp án:

  diện tích xung quanh: `210m^2`

  diện tích toàn phần: `232,5m^2`

  Giải thích các bước giải:

                   Đổi: `1,5m=15dm`

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật đó là:

                      `(4,5+2,5)\times2\times15=210(m^2)`

  Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật đó là:

                      `210+4,5\times2,5\times2=232,5(m^2)`

                                           Đáp số: diện tích xung quanh: `210m^2`

                                                         diện tích toàn phần: `232,5m^2`

  0
  2021-12-08T01:42:57+00:00

  Đáp án:

  232,5 dm²

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 1,5 m = 15 dm

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

               ( 4,5 + 15 ) x 2 x 2,5 = 97,5 ( dm² )

  Diện tích hai mặt đáy là:

                4,5 x 15 x 2 = 135 ( dm²)

   Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

                  97,5 + 135 = 232,5 ( dm² )

                           Đáp số: 232,5 dm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )