Chị H là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã Chị H đã th

Question

Chị H là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã Chị H đã thực hiện những hình thức dân chủ nào sau đây
A dân chủ chủ gián tiếp
B dân chủ giả hiệu
C dân chủ hình thức
D dân chủ trực tiếp

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-08-28T02:17:30+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T02:18:59+00:00

  Chị H là Đại biểu Hội đồng nhân dân xã X đã trình bày ý kiến của nhân dân xã mình về vấn đề môi trường trong cuộc họp hội đồng nhân dân xã Chị H đã thực hiện những hình thức dân chủ nào sau đây

  A dân chủ chủ gián tiếp

  B dân chủ giả hiệu

  C dân chủ hình thức

  D dân chủ trực tiếp

  0
  2021-08-28T02:19:19+00:00

  A . Dân chủ gián tiếp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )