Chị hơn em 6 tuổi tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi Tính tuổi của mỗi người

Question

Chị hơn em 6 tuổi tuổi chị và tuổi em cộng lại được 18 tuổi Tính tuổi của mỗi người

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-11-21T07:49:00+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:50:36+00:00

       Tuổi chị là:

           (18+6):2=12(tuổi)

       Tuổi em là:

            12-6=6(tuổi)

                 Đáp số:………….

   

  0
  2021-11-21T07:50:43+00:00

  Người em có số tuổi là :
  (18 – 6 ) : 2 = 6 (Tuổi)
  Người chị có số tuổi là:
  18 – 6 = 12 (Tuổi)

  Đ/S:
  Em: 6 tuổi

  Chị: 12 tuổi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )