Chỉ mình cách trình bày chứng minh 2 góc trong cùng phía bù nhau với

Question

Chỉ mình cách trình bày chứng minh 2 góc trong cùng phía bù nhau với

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-07-10T11:34:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:36:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì a//b=>A1=B1(2 góc slt). lại có B2+B1=180 độ(2 góc kề bù)=>A1+B1=180 độ

  2 đt // thì 2 góc trong cùng phía bù nhau

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )