chỉ mình câu c thôi nha mn giúp mình câu c nha mn cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB =8cm AC = 15cm a/ tính cạnh BC và so sánh các góc của tam

Question

chỉ mình câu c thôi nha mn
giúp mình câu c nha mn
cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB =8cm AC = 15cm
a/ tính cạnh BC và so sánh các góc của tam giác ABC
b/ tia phân giác của B cắt AC tại M kẻ MN vuông góc vs BC tại N. Chứng minh tam giác BAM = BNM
c/ so sánh BM và BC

in progress 0
Jade 1 tuần 2021-12-02T19:15:28+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:17:13+00:00

   Vì góc BMC là góc ngoài tại đỉnh M của tam giác BAM 

  => Góc BMC = góc BAM + góc ABM

  Mà góc BAM > 90 độ nên góc BMC > 90 độ hay góc BMC là góc tù.

  Xét tam giác BMC có góc BMC là góc tù => Góc BCM là góc nhọn

  => Góc BMC > góc BCM => BC > BM ( quan hệ giữa góc và cạnh đối diện)

  Hình bạn tự vẽ được mà đúng không?

  0
  2021-12-02T19:17:14+00:00

  $\text{a)}$ $\text{Xét ΔABC vuông tại A (gt) có:}$

   $BC^{2}$ = $AB^{2}$ + $AC^{2}$ $\text{(Định lí Pytago)}$

  ⇒ $BC^{2}$ = $8^{2}$ + $15^{2}$ 

  ⇒ $BC^{2}$ = $64$ + $225$ 

  ⇒ $BC^{2}$ = $289$

  ⇒ $\text{BC}$ = $17$ $\text{(cm)}$

  $\text{Xét ΔABC có:}$

  $\text{AB < AC < BC}$

  $\text{vì: 8 cm < 15 cm < 17 cm}$

  ⇒ $\widehat{BCA}$ < $\widehat{CBA}$ < $\widehat{CAB}$ $\text{(bất đẳng thức trong tam giác)}$

  $\text{b)}$ $\text{Xét ΔBAM và ΔBNM có:}$

  $\widehat{ABM}$ = $\widehat{NBM}$ $\text{(BM là tia phân giác của góc B)}$

  $\text{BM chung}$

  $\widehat{BAM}$ = $\widehat{BNM}$ = $90^{o}$ $\text{(ΔABC vuông tại A, MN ⊥ BC)}$

  ⇒ $\text{ΔBAM = ΔBNM (ch-gn)}$

  $\text{c)}$ $\text{Có:}$

  $\text{BM đối diện với $\widehat{BNM}$ = $90^{o}$}$

  $\text{BC đối diện với $\widehat{BMC}$ > $90^{o}$}$

  ⇒ $\text{BC > BM}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )