chỉ mình mấy hằng đẳng thức đáng nhớ với !!!!!!!!!

Question

chỉ mình mấy hằng đẳng thức đáng nhớ với !!!!!!!!!

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-11-10T20:04:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:05:33+00:00

  1)`(a+b)^2=a^2+2ab+b^2`

  2)` (a-b)^2=a^2-2ab+b^2`

  3)` a^2-b^2=(a-b)(a+b)`

  4)` (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

  5)` (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3`

  6)` a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)`

  7)`  a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)`

  Nếu như bạn muốn nhớ được 7 hằng đẳng thức đáng nhớ  và làm được bài tập thì bạn nên  học từng cái và làm bài tập thật nhiều thì 7 hằng đẳng thức đáng nhớ sẽ dễ dàng như trong lòng bàn tay thôi bạn ạ!!!

  0
  2021-11-10T20:05:39+00:00

  $(a+b)^{2}$= $a^{2}$+2ab+$b^{2}$

  2.Bình phương của một hiệu

  $(a-b)^{2}$= $a^{2}$-2ab+$b^{2}$

  3.Hiệu của hai bình phương

  $a^{2}$- $b^{2}$=(a-b)(a+b)

  4.Lập phương của một tổng

  $(a+b)^{3}$= $a^{3}$+3$a^{2}$b+3a$b^{2}$+$b^{3}$

  5.Lập phương của một hiệu

  $(a-b)^{3}$=$a^{3}$-3$a^{2}$b+3a$b^{2}$-$b^{3}$

  6.Tổng của hai lập phương

  $a^{3}$+$b^{3}$=(a+b)($a^{2}$-ab+$b^{2}$)

  7.Hiệu của hai lập phương

  $a^{3}$-$b^{3}$=(a-b)($a^{2}$+ab+$b^{2}$)

  Chúc bạn học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )