Chỉ ra câu đúng , câu sai : a) Tam giác ABC và tam giác DEF có : góc A = góc D ; góc C = góc E ; AB = DE thì 2 tam giác này bằng nhau b) Tam giác ABC

Question

Chỉ ra câu đúng , câu sai :
a) Tam giác ABC và tam giác DEF có : góc A = góc D ; góc C = góc E ; AB = DE thì 2 tam giác này bằng nhau
b) Tam giác ABC có góc C = 90 độ => BC^2 = AB^2 + AC^2

in progress 0
Elliana 3 tuần 2021-07-08T20:33:08+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:34:35+00:00

  a) Sai 

  b) Sai (đúng phải là: AB² = AC² + BC²)

  0
  2021-07-08T20:35:03+00:00

  Đáp án: hai câu đều sai

   

  Giải thích các bước giải:

  a) hai tam giác này không thuộc trường hợp các tam giác bằng nhau

  b) Đúng: AB^2= BC^2 + AC^2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )