chỉ ra những đặc sắc về nghệ thuật khắc họa nét đẹp trong lối sống giản dị của bác mà tác giả thể hiện ở đoạn văn :” và người vẫn sống ở đó… hạ tắm

Question

chỉ ra những đặc sắc về nghệ thuật khắc họa nét đẹp trong lối sống giản dị của bác mà tác giả thể hiện ở đoạn văn :” và người vẫn sống ở đó… hạ tắm ao”

in progress 0
Raelynn 6 ngày 2021-12-04T16:36:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T16:38:15+00:00

    Chỉ ra những đặc sắc về nghệ thuật khắc họa nét đẹp trong lối sống giản dị của bác mà tác giả thể hiện ở đoạn văn :” và người vẫn sống ở đó… hạ tắm ao”???

      Nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn văn là phương pháp thuyết bằng so sánh, tác giả so sánh cách sống của lãnh tụ Hồ Chí Minh với lãnh tụ của các nước khác và với cách sống của các vị hiền triết xưa. Nhằm nêu bật sự kết hợp giữa vĩ đại và bình dị ở nhà cách mạng Hồ Chí Minh. Đồng thời làm sáng tỏ cách sống bình dị, trong sáng của Bác. Và thể hiện niềm cảm phục , tự hào của người viết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )