Chi ra su khac nhau cua cau lenh lap voi so lan biet truoc va cau lenh voi so lan chua biet truoc

Question

Chi ra su khac nhau cua cau lenh lap voi so lan biet truoc va cau lenh voi so lan chua biet truoc

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-08-13T13:59:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:00:17+00:00

  – Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay 1 nhóm lệnh với số lần đã được xác định từ trước.

  – Điều kiện là 1 giá trị của 1 biến đếm có giá trị nguyên

  Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước :

  – Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay 1 nhóm lệnh với số lần lặp chưa biết trước.

  – Điều kiện tổng quát hơn, có thể là kiểm tra của 1 giá trị có thực, cũng có thể là 1 điều kiện tổng quát khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )