Chỉ ra tác giả đã sự dụng biện pháp ẩn dụ nào ( Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) trong các câu thơ sau: a) Mặt trời của

Question

Chỉ ra tác giả đã sự dụng biện pháp ẩn dụ nào ( Ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác) trong các câu thơ sau:
a) Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
b) Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn là thứ quả non xanh.

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-04T19:51:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-04T19:53:02+00:00

    a,Ẩn dụ cách thức

    b,Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )