Chỉ ra từ trái nghĩa và tác dụng của nó: a.Bàn tay đã chót nhúng chàm Dại rồi còn biết khôn làm sao đây. b.Bây giờ đất thấp trời cao Ăn làm sao nói là

Question

Chỉ ra từ trái nghĩa và tác dụng của nó:
a.Bàn tay đã chót nhúng chàm
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.
b.Bây giờ đất thấp trời cao
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-10-28T14:58:19+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:59:22+00:00

  a, Cặp từ trái nghĩa có trong đoạn thơ là:

  Dại- khôn

  b, Cặp từ trái nghĩa có trong đoạn thơ trên là:

  Thấp- cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )