*Chỉ rõ và khôi phục các thành phần câu bị rút gọn trong những trường hợp sau đây : a) tiếng hát ngừng, cả tiếng cười. b) Đi thôi con. c) mong các c

Question

*Chỉ rõ và khôi phục các thành phần câu bị rút gọn trong những trường hợp sau đây :
a) tiếng hát ngừng, cả tiếng cười.
b) Đi thôi con.
c) mong các cháu mai sau lớn lên thành người dân xứng đáng với nước độc lập tự do.
d) uống nước nhớ nguồn.
e) buồn trong con nhện căn tơ.
h) buồn trong cửa bể chiều hôm.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-13T12:43:41+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:44:57+00:00

  a. – Rút gọn thành phần vị ngữ trong câu: cả tiếng cười
  – Khôi phục: Cả tiếng cười cũng ngừng
  b. – Rút gọn thành phần chủ ngữ
  – Khôi phục:Chúng Ta đi thôi con
  c. – Rút gọn thành phần chủ ngữ
  – Khôi phục: ta mong các cháu ngày mai lớn lên thành những người dân xứng đáng với nước độc lập tự do.
  d. – Rút gọn thành phần chủ ngữ
  – Khôi phục: Chúng ta cần uống nước nhớ nguồn
  2 câu cuối minhg k biết sr

  0
  2021-09-13T12:45:32+00:00

  Các câu rút gọn:

  – Đi thôi con (Thiếu chủ ngữ)

  => Mình đi thôi con! 

  mong các cháu mai sau lớn lên thành người dân xứng đáng với nước độc lập tự do. ( Thiếu chủ ngữ)

  => Bác mong các cháu mai sau lớn lên thành người dân xứng đáng với nước độc lập tự do.

  – Uống nước nhớ nguồn ( Thiếu chủ ngữ)

  => Chúng ta phải “Uống nước nhớ nguồn” 

  – buồn trong con nhện căn tơ.

  => Tôi hay “buồn trong con nhện căn tơ.”

  – buồn trong cửa bể chiều hôm.

  => Tôi thường ngâm nga câu thơ ” buồn trong cửa bể chiều hôm.”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )