Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a ?

Question

Chia 126 cho một số tự nhiên a ta được số dư là 25. Vậy số a ?

in progress 0
Mary 7 ngày 2021-09-02T13:46:04+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:47:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  126: a dư 25

  =>a khác 0 ; 1 ; 126

  =>126-25=101 chia hết cho a

  Mà 101=1.101

  Vậy a=101

  0
  2021-09-02T13:48:02+00:00

  Đáp án:

   101

  Giải thích các bước giải:

   126 : a dư 25 = a khác 0 ; 1; 126

  =>126 – 5 = 101 chia hết cho a

  Mà 101 = 1,101

  Vậy a là 101

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )