Chia 16 gam hỗn hợp X gồm Mg và một kim loại M thành 2 phần bằng nhau.Phần 1 đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí ở đktc.Phần 2

Question

Chia 16 gam hỗn hợp X gồm Mg và một kim loại M thành 2 phần bằng nhau.Phần 1 đem hòa tan hết bằng dung dịch HCl dư thu được 4,48 lít khí ở đktc.Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với 5,6 lít khí clo (ở đktc).Hãy xác định kim loại M

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-25T14:53:27+00:00 1 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T14:55:10+00:00

  Mỗi phần có $\dfrac{16}{2}=8g$ X, chứa $x$ mol $Mg$ và $y$ mol $M$ 

  – P1: M có hoá trị $n$ (có thể thay đổi ở P2)

  $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2$

  $2M+2nHCl\to 2MCl_n+nH_2$

  $\Rightarrow x+0,5ny=0,2$         (1)

  – P2: 

  $n_{Cl_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25(mol)$

  + Nếu M không đổi hoá trị:

  $Mg+Cl_2\to MgCl_2$

  $2M+nCl_2\to 2MCl_n$

  $\Rightarrow x+0,5ny=0,25$     (2)

  $(1)(2)\Rightarrow$ vô nghiệm, loại 

  + Nếu M đổi hoá trị: suy ra P1, M hoá trị II còn P2, M hoá trị III.

  $\Rightarrow n=2$

  $2M+3Cl_2\to 2MCl_3$

  $\Rightarrow x+1,5y=0,25$       (3)

  $(1)(3)\Rightarrow x=y=0,1$

  Ta có:

  $24.0,1+0,1M_M=8$

  $\Leftrightarrow M_M=56(Fe)$

  Vậy M là sắt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )