chia động từ ở ngôi thứ ba số ít take= finish= go= watch= do= listen= have= get= wash= start=

Question

chia động từ ở ngôi thứ ba số ít
take=
finish=
go=
watch=
do=
listen=
have=
get=
wash=
start=

in progress 0
Clara 3 ngày 2021-12-07T23:46:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:47:59+00:00

  take = takes

  finish = finishes

  go = goes

  watch = watches

  do = does

  listen = listens

  have = has

  get = gets

  wash = washes

  start = starts

  Chúc bạn học tốt !!!

  0
  2021-12-07T23:48:31+00:00

  Chia động từ ở ngôi 3 số ít :

  take = takes

  finish = finishes

  go = goes

  watch = watches

  do = does

  listen = listens

  have = has

  get = gets

  wash = washes

  start = starts

  P/s : động từ trong tiếng Anh khi đi với chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít ở thì hiện tại đơn sẽ được thêm “s” / “es “

  #Heart_Warmers

  #no_copy

  #TrangHuyen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )