chia đt They (sit)=-..in the library

Question

chia đt
They (sit)………………in the library

in progress 0
Ivy 5 tháng 2021-07-15T11:14:25+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T11:15:41+00:00

  Hướng dẫn trả lời:

  ⇒ Answer: $\text{are sitting.}$

  Giải thích:

  – Tạm dịch: Họ đang ngồi trong phòng thư viện.

  – Dấu hiệu nhận biết: Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta thấy trong câu hành động ngồi trong thư viện diễn ra tại thời điểm nói.

  ⇒ Chia động từ theo $\text{thì hiện tại tiếp diễn (The Present Continious).}$

  – Công thức thì HTTD:

  (+) S + am/is/are + V-ing.

  (-) S + am/is/are + not + V-ing.

  (?) Am/is/are + S + V-ing?

  0
  2021-07-15T11:16:12+00:00

  Answers:

  They are sitting in the library.

  Giải thich: Vì câu này đang diễn tả ở thời điểm hiện tại nên là thì hiện tại tiếp diễn.

  Công thức: S + am/is/are + (V + ing) + …

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )