chia dùm mình thì câu này với ạ He (go) ________ to school

Question

chia dùm mình thì câu này với ạ

He (go) ________ to school

in progress 0
Madeline 4 ngày 2021-12-06T23:15:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:16:40+00:00

  He (go) __goes___ to school

  học tốt!!!

  0
  2021-12-06T23:17:09+00:00

  He (go) goes to school

  Đây là thì hiện tại đơn diễn tả một hành động xảy ra như một thói quen, xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )