Chia m gam hỗn hợp Y gồm 2 andehit ( khác HCHO) là đồng đẳng của metanal thành 2 phần bằng nhau – Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 10.304 lit C02

Question

Chia m gam hỗn hợp Y gồm 2 andehit ( khác HCHO) là đồng đẳng của metanal thành 2 phần bằng nhau
– Phần 1 đem đốt cháy hoàn toàn thu đc 10.304 lit C02
– Phần 2 cho tác dụng vs dd AgNO3/NH3 dư thu đc 38.88 gam Ag
a) tìm m
b) tính thành phần phần trăm khối lượng từng chất trong Y

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-06T14:29:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:31:00+00:00

  Đáp án:

   m=18,64 gam.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 andehit là \({C_n}{H_{2n}}O\) 

  Đốt cháy phần 1:

  \({C_n}{H_{2n}}O + (1,5n – 0,5){O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + n{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{10,304}}{{22,4}} = 0,46{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_{andehit}} = \frac{{0,46}}{n}\)

  Phần 2 tráng bạc được 0,36 mol Ag.

  \( \to {n_{andehit}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,18{\text{ mol = }}\frac{{0,46}}{n} \to n = 2,55\)

  Câu này phải cho là 2 andehit kế tiếp nhau mới giải ra.

  Suy ra 2 andehit là \(C{H_3}CHO;{C_2}{H_5}CHO\) với số mol lần lượt là x, y.

  \( \to 2x + 3y = 0,46;x + y = 0,18 \to x = 0,08;y = 0,1\)

  \( \to {m_{C{H_3}CHO}} = 0,08.44 = 3,52{\text{ gam;}}{{\text{m}}_{{C_2}{H_5}CHO}} = 0,1.58 = 5,8{\text{ gam}} \to {\text{m = 2}}{\text{.(3}}{\text{,52 + 5}}{\text{,8) = 18}}{\text{,64 gam}}\)

  \(\% {m_{C{H_3}CHO}} = \frac{{3,52}}{{3,52 + 5,8}} = 37,77\%  \to \% {m_{{C_2}{H_5}CHO}} = 72,23\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )