chia số 156 thành 3 phần : a,tỉ lệ thuận với 3,4,6 b.tỉ lệ nghịch với 3,4,6

Question

chia số 156 thành 3 phần :
a,tỉ lệ thuận với 3,4,6
b.tỉ lệ nghịch với 3,4,6

in progress 0
Mary 6 ngày 2021-12-04T05:43:08+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:45:02+00:00

  + Gọi `3` phần đó lần lượt là `a, b, c`

  + Ta có: `a + b + c = 156`

  a) Tỉ lệ thuận với `3; 4; 6`

  `⇒ a/3 = b/4 = c/6 = (a + b + c)/(3 + 4 + 6) = 156/13 = 12`

  + `a/3 = 12 ⇔ a = 36`

  + `b/4 = 12 ⇔ b = 48`

  + `c/6 = 12 ⇔ c = 72`

  b) Tỉ lệ nghịch với `3; 4; 6`

  `⇒ a/(1/3) = b/(1/4) = c/(1/6) = (a + b + c)/(1/3 + 1/4 + 1/6) = 156/(3/4) = 208`

  + `a/(1/3) = 208 ⇔ a = 208/3`

  + `b/(1/4) = 208 ⇔ b = 52`

  + `c/(1/6) = 208 ⇔ c = 104/3`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )