Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang. Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng Rướn thân trắng bao la thâu góp

Question

Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió…
Những câu thơ trên trích trong bài thơ nào, của ai? Bài thơ được làm theo thể thơ nào?

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-08-11T18:36:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T18:38:01+00:00

  Bài thơ trên trích trong bài thơ Quê hương của tác giả Tế Hanh

  Bài thơ thuộc thể thơ tự do, câu 8 chữ.

  0
  2021-08-11T18:38:08+00:00

  a. Những câu thơ trên trích trong bài thơ: Quê Hương 

  Tác giả: Tế Hanh

  b. Bài thơ được làm theo thể thơ tự do 8 chữ ( Thơ mới )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )