chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nava của pháp mỹ

Question

chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nava của pháp mỹ

in progress 0
Peyton 12 phút 2021-09-27T05:00:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T05:02:02+00:00

  -Chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nava của pháp mỹ là chiến thắng đông -xuân 1953-1954

                         chúc bn hok tốt :))

  0
  2021-09-27T05:02:17+00:00

  trả lời :Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc oanh liệt, dân tộc Việt Nam đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch quân sự Na-va, làm sụp đổ niềm hy vọng của các giới quân sự và chính trị ở Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, , buộc Pháp phải ký vào Hiệp định Giơ-ne-vơ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và Đông Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )