chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn NAVA của pháp mĩ,em có nhận xét gì về chiến thắng này

Question

chiến thắng nào của quân dân ta đã làm phá sản hoàn toàn NAVA của pháp mĩ,em có nhận xét gì về chiến thắng này

in progress 0
Clara 1 năm 2021-09-27T22:20:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:21:54+00:00

  Đáp án:

  Chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ (1954) đã làm phá đi kế hoạch NAVA của thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. 

  Nhận xét của em về chiến thắng này:

  – Đây là 1 chiến thắng cực kỳ lớn lao , gây ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu sắc đến lịch sử đất nước và lịch sử nhân loại

  – Nó thể hiện sự đoàn kết , tương trợ của nhân dân ta , không chịu đầu hàng và khuất phục trước số phận 

  – Cũng do công sức lớn lao của quân đội , họ đã phải chiến đấu suốt cả ngày lẫn đêm để bảo vệ nhân dân

  – Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng , những chủ trương và đường lối đổi mới đã góp phần cho cuộc chiến thắng trở nên thành công một cách vẻ vang

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )