chiến thuật của phát xít đức trong giai đoạn 1 của chiến tranh thế giới thứ 2 là gì

Question

chiến thuật của phát xít đức trong giai đoạn 1 của chiến tranh thế giới thứ 2 là gì

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-08-23T05:54:05+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:55:30+00:00

  I. Giai đoạn thứ nhất (1-9-1939 đến 22-6-1941):

   -Đức tấn công Ba Lan và bước khởi đầu của chiến tranh thế giới (9-1939 đến 4 – 1940).

    -Đức đánh chiếm các nước Bắc Âu và Tây Âu

     -Đức tấn công Anh

   -Cuộc xâm lược phát xít ở Bancăng và Trung Cận Đông

  II. Giai đoạn thứ hai (22-6-1941 đến 19-11-1942): Phe phát xít tấn công Liên Xô, mở rộng chiến tranh xâm lược ra toàn thế giới.

  -Đức tấn công Liên Xô

  -Cuộc chiến đấu quyết liệt để bảo vệ Mátxcơva và Xtalingrát

  -Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Mĩ, Nhật tham chiến

  – Chiến sự ở Bắc Phi

  -Mặt trận Đồng minh chống phát xít ra đời

  III. Giai đoạn thứ ba (19-11-1942 đến 24-12-1943): Chiến thắng Xtalingrát và bước chuyển biến căn bản trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai

  -Trận phản công Xtalingrát

  -Hoạt động của Anh, Mĩ ở Bắc Phi

  -Chủ nghĩa phát xít Italia sụp đổ

  -Hội nghị cấp cao Têhêran

  IV. Giai đoạn thứ tư (24-12-1943 đến 9-5-1945): Những thắng lợi quyết định của phe đồng minh chống phát xít – chủ nghĩa phát xít Hítle bị tiêu diệ

  -Mặt trận Xô – Đức

  -Mĩ – Anh mở Mặt trận thứ hai ở Tây Âu

  -Hội nghị tam cường Ianta và Pốtxdam

  -Trận công phá Béclin

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )